18. travnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Manjinska Dalmacija

4 min read

Dalmacija kao poželjan kraj za življenje vjekovima je privlačio ljude raznih narodnosti, a i ljudi iz tog kraja su se bavili morem i od mora živjeli. Prvo su bili moreplovci, mornari i časnici, potom je došlo iseljavanje, a u zadnje vrijeme i turizam. Dalmacija je tako satkana od iskustava i kontakata s mnogo naroda, a neki su se tu odlučili i skrasiti. Pozabavit ćemo se pregledom zastupljenosti nacionalnih manjina u Dalmaciji.

Dubrovačko neretvanska županija

Sami jug Hrvatske, a time i Dalmacije od davnina je u kontaktu i od kontakta s drugima živi. Što se tiče županije Dubrovačko Neretvanske najbrojnije su dvije nacionalne manjine i to bošnjačka i srpska. Te dvije nacionalne manjine su na izborima 2019 birale županijska vijeća. Predstavnike su imali mogućnost birati Albanci, Crnogorci i Slovenci, ali to pravo su konzumirali samo Crnogorci, a ostale dvije nacionalne manjine nisu uopće imale kandidate za svoje predstavnike.

Slično kao na razini županije i u Gradu Dubrovniku su formirana vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, a Crnogorci su birali predstavnika.

U Dubrovačko Neretvanskoj županiji primjetan je broj raspisanih manjinskih izbora na kojima nije bilo kandidata te se isti nisu proveli. Tako se u Gradu Metkoviću nije formiralo vijeće srpske nacionalne manjine kao i Gradu Ploče. Općine Slivno i Janjina raspisale su izbore za vijeća srpske nacionalne manjine no u niti jednoj općini se zbog pomanjkanja kandidata nisu i održali. Općina Trpanj je raspisala no zbog izostanka kandidata nije provela izbore za vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

Općina Župa dubrovačka je raspisala i , pohvalno, provela izbore za vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

Dubrovačko Neretvanska Županija

ESAD ČUSTOVIĆ
HANA ČERIMAGIĆ SARIĆ
ORHAN ZUBČEVIĆ
HARIS BILALOVIĆ
AIDA SARIĆ
ZIJAD ŠKALJIĆ
JASMIN AHMIĆ
IBRAHIM BAŠIĆ
FEHIM VUKOTIĆ
ANIS ZULOVIĆ
ALMIR SULJEVIĆ
SUAD ŠKALJIĆ
ŽERALDINA KRVAVAC
ALEM KUSTURICA
DINO ĆATOVIĆ
AMIR PELKO
HAMID PERVAN
RASIM SARIĆ
SAMIRA SULJEVIĆ
MURAT ŠKALJIĆ
ELVEDIN MEHIĆ
HAMDIJA HABUL
FEHIM PODRUG
SALAHUDIN SULJEVIĆ
MIRSAD ĐULANČIĆ

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko Neretvanske županije

MILORAD VUKANOVIĆ
DUŠANKA RODIN
DANIJELA VUKOVIĆ
MARA KNEŽIĆ
MIRKO POPOVAC
JELENA VUKANOVIĆ
KSENIJA ARNAUT
BOŠKO KADIJEVIĆ
PETAR KADIJEVIĆ
SLOBODAN ĐURIĆ
PERO BOJBAŠA
BRANKA KOLUNDŽIJA
MOMČILO PAPIĆ
VOJO STOJANOVIĆ
DUBRAVKA ŠKERO
DRAGICA VUKANOVIĆ
PETAR VRATONJIĆ
SPASIDRAG VUKOVIĆ
PERO ILIĆ
NIKOLA MISITA
VESNA ŠĆEPANOVIĆ
EVA KOSTIĆ
ANDJELA PEJOVIĆ
SARA PEJOVIĆ
DRAGOLJUB STANOJEVIĆ

Vijeće Srpske nacionalne manjine Dubrovačko Neretvanske županije

Predstavnik Crnogorske nacionalne manjine: RATKO JOVOVIĆ

Grad Dubrovnik

ESAD ČUSTOVIĆ
HARIS BILALOVIĆ
ZIJAD ŠKALJIĆ
AIDA SARIĆ
DENIS SARIĆ
ALMIR HEBIBOVIĆ
SAMIRA SULJEVIĆ
RASIM SARIĆ
ANIS ZULOVIĆ
JASMIN AHMIĆ
HADŽE HAJDAROVIĆ
ŽERALDINA KRVAVAC
HAMDIJA HABUL
FEHIM VUKOTIĆ
MURAT ŠKALJIĆ

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Dubrovnika

MILORAD VUKANOVIĆ
DUŠANKA RODIN
SLOBODAN ĐURIĆ
NIKOLA MISITA
PETAR VRATONJIĆ
JELENA VUKANOVIĆ
BRANKA KOLUNDŽIJA
MOMČILO PAPIĆ
VOJO STOJANOVIĆ
DUBRAVKA ŠKERO
VESNA ŠĆEPANOVIĆ
DRAGICA VUKANOVIĆ
DANIJELA VUKOVIĆ
EVA KOSTIĆ
DRAGOLJUB STANOJEVIĆ

Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Dubrovnika

Predstavnik Crnogorske nacionalne manjine: NEBOJŠA JOVIĆEVIĆ

Općina Župa dubrovačka

IZET SPAHOVIĆ
SULEJMAN TURNADŽIĆ
ELVIS AGOVIĆ
ENVER BABIĆ
ARMINA DŽANO
AZIZ HASANOVIĆ
ARNELA KUSTURICA
SEAD RAMČIĆ
ZARFIJA AGOVIĆ
IRMIS SPAHOVIĆ

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Župa Dubrovačka

Splitsko Dalmatinska županija

Splitsko Dalmatinska županija kao najveća županija na području Dalmacije, a i drugi grad po veličini, Split je u njoj. Split i Splitsko Dalmatinska županija sjecište su mnogih putovanja te su dugo godina bili tranzicijsko mjesto no polako, ali sigurno postali su destinacija za ugodan i prosperitetan život. To se odmah reflektiralo i na prisutnost nacionalnih manjina na tom području. Splitsko Dalmatinska županija tako ima vijeća, albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine te predstavnike crnogorske, češke, mađarske, makedonske, ruske i talijanske nacionalne manjine. Predstavnici češke, njemačke i slovačke nacionalne manjine nisu izabrani jer na raspisanim izborima nije bilo kandidata. U još niz gradova i općina provedeni su manjinski izbori , a popise članova vijeća i predstavnike donosimo u nastavku.

Splitsko Dalmatinska županija

GENC DULAJ
LEK LEKAJ
MARJAN LEKAJ
PREN LEKAJ
MARK ADEMI
LEONARD DULAJ
KOSOVARE DESKU
VJOLLCA DESKU
ASDREN DJOKAJ
VALENTINA DJOKAJ
SIMON DOMGJONI
IVAN LEKAJ
ANTON NIKOLLAJ
PATRIK NIKOLLAJ
MIKUŠ PALJUCA
MARK PREKPALJAJ
LIRIM BYLYGBASHI
NIKOLA DOĆI
ANAMARIJA PREKPALJAJ
GENTIANA VERŠIĆ
BEKIM AGAJ
BLEDAR BYLYGBASHI
OSMAN BYLYGBASHI
GABRIJEL DOČI
ENGJELL NIKOLLAJ

Vijeće Albanske nacionalne manjine Splitsko Dalmatinske županije

KADRO KULAŠIN
SIFA HODŽIĆ
EDIN KURTOVIĆ
AMIR ĆATOVIĆ
MIRSAD KURTOVIĆ
SENADA VELAGIĆ
VEJSIL HODŽIĆ
SABAHETA VELČIĆ
EDIN NURKIĆ
RAMIZA ĐULOVIĆ
SUADA HADŽIĆ
ABDURAHMAN HASKIĆ
MEHO KAVARA
SANDI KAVARA
NERMINA LELA DELALIĆ
ESAD PILAV
MUHJUDIN KADRIĆ
AIDA BIJEDIĆ VIDOŠEVIĆ
OSMAN DRINJAKOVIĆ
NEZIR MUJARIĆ
IBRAHIM PAŠANOVIĆ
MUSTAFA SUBAŠIĆ
ALDIN ŠINDRIĆ
ELIZAFETA ADŽEM
MUSTAFA ŠARIĆ

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Splitsko Dalmatinske županije

VERA HRGA
ANA MATUSINOVIĆ
NADEŽDA ETEROVIĆ
IRENA NOVAK
CVETO ŠUŠMELJ
IVAN KOSMOS
SINIŠA KOSMOS
LIDIJA LASIĆ
BREDA VOJNOVIĆ
ANA-VIKTORIJA DEŠKOVIĆ
BRANKO NOVAK
NATALIJA NOVAK
ELVIRA BAVČEVIĆ
MARJETA-VALERIJA MARTIĆ-PAUKIĆ
ALBIN PINTERIČ
KONRAD TRATNIK
MAJDA FRAKIĆ
KAREL KRONEGGER
FRANC MAČEK
ANTON-JOŽEF POLAJŽER
JOŽEF ŽNIDAR
TATJANA KODŽOMAN
BORIS MIHANOVIĆ
MARIJA-ROZALIJA STIPIŠIČ
KAROLJ ZORN

Vijeće Slovenske nacionalne manjine Splitsko Dalmatinske županije

DIJANA KADIJEVIĆ
ILIJA BORKOVIĆ
DIJANA KNEŽEVIĆ
ZORAN NENADIĆ
MILAN BOROVIĆ
MARKO TOMAŠEVIĆ
PREDRAG ARANĐELOVIĆ
PREDRAG KNEŽEVIĆ
MARKO VESELINOVIĆ
NIKOLA KOJIĆ
MILAN STOJIĆ
PREDRAG BIBIĆ
SLAVOLJUB KOJIĆ
BOŽIDAR SIMIĆ
VOJISLAV STOJIĆ
MIROSLAV JOVIČIĆ
MIĆO KOVAČEVIĆ
DRAGAN RADIŠA
GORDANA BORKOVIĆ
MIRKO SIMIĆ
ZDRAVKO NEDELJKOVIĆ
ŽELJKO RAĐEN
MILAN ZDRAVKOVIĆ
DUŠAN STOJANAC 1948.
DUŠAN STOJANAC 1949.

Vijeće Srpske nacionalne manjine Splitsko Dalmatinske županije

Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije