Zadar.TV

Zadarski informativni portal

Manjinski Izazovi

3 min read

Čitav niz instanci štiti "manjinska prava", ali dojam je da je to sve šminka. Propisi, mjere pa čak i Ustavni...

3 min read

U prvom nastavku obradili smo kandidate i izabrane saborske zastupnike: Albanska, bošnjačka, crnogorska, makedonska i slovenska nacionalna manjina - Ermina...

3 min read

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina čl. 19 (1) Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih ma­njina prava na zastupljenost u...

3 min read

U prvom nastavku smo detaljno donijeli sve izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina za Dubrovačko Neretvansku i Splitsko Dalmatinsku...

4 min read

Dalmacija kao poželjan kraj za življenje vjekovima je privlačio ljude raznih narodnosti, a i ljudi iz tog kraja su se...