13. lipnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

XII. izborna jedinica (I.)

3 min read

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina čl. 19

(1) Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih ma­njina prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru.

(2) Pripadnici nacionalnih manjina, biraju najmanje pet a najviše osam svojih zastupnika u posebnim izbornim jedinicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvat­ski sabor, a čime ne mogu biti umanjena stečena prava nacionalnih manjina.

(3) Pripadnicima nacionalnih manjina koji u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje jedno, a najviše tri zastupnička mjesta pripadnika te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

(4) Pripadnici nacionalnih manjina, koji u ukupnom stanov­ništvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika imaju pravo izabrati najmanje četiri zastupnika pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Pripadnicima nacionalnih manjina zajamčeno je od 5 do 8 saborskih zastupnika, a sve u ovisnosti o brojnosti pripadnika nacionalnih manjina na popisu stanovništva.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002)

U trenutnom, 10. sazivu Hrvatskog sabora , ukupno je 8 saborskih zastupnika predstavnika nacionalnih manjina. Prije o samim saborskim zastupnicima dotaknimo se izbornih rezultata.

Albanska, bošnjačka, crnogorska, makedonska i slovenska nacionalna manjina


Ova skupina nacionalnih manjina imala je sve skupa 7 kandidata koji su se natjecali za 1 saborsko mjesto. Bila su tako četiri kandidata iz redova bošnjačke nacionalne manjine i 3 kandidata iz albanske nacionalne manjine. Prema podatcima Državnog izbornog povjerenstva na ovim izborima glasovao je 5.481 birač, a od 5.481 glasačkih listića njih 56 je bilo nevažećih. U nastavku su rezultati izbora:

 1. Kandidatkinja: ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ 1.725 glasova
  Predlagatelj: UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ – UARH
 2. Kandidat: BERMIN MEŠKIĆ 1.152 glasa
  Predlagatelj: STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA
  HRVATSKE
 3. Kandidat: IDRIS SULEJMANI 1.026 glasova
  Predlagatelj: UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE
  GRADA POREČA I POREŠTINE – UDRUGA ALBANSKE
  NACIONALNE MANJINE POREŠTINE
 4. Kandidat: ARMIN HODŽIĆ 861 glas
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 5. Kandidat: NEDŽAD HODŽIĆ 498 glasova
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 6. Kandidat: MENSUR FERHATOVIĆ 113 glasova
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 7. Kandidat: HABIB TAHIRI 46 glasova
  Predlagatelj: UDRUGA ALBANACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE –
  UASMŽ
  Sukladno ovim rezultatima kao predstavnica ove grupe nacionalnih manjina izabrana je Ermina Lekaj Prljaskaj.

Austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska nacionalna manjina


Za jedno mjesto u Saboru ova grupacija je imala 4 kandidata i to:

 1. Kandidat: BARI AHMEDI
  Predlagatelj: UDRUGA TURAKA HRVATSKE – UDRUGA TURAKA
 2. Kandidat: ROBERT BOSAK
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 3. Kandidat: FRANJO HORVAT
  Predlagatelj: “UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK”
 4. Kandidat: VELJKO KAJTAZI
  Predlagatelj: SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA” – SRRH
  “KALI SARA”.
  4825 glasača glasovalo je za nekog od ovih kandidata, a 51 glasački listić je bio nevažeći. S 3.745 glasova premoćno je pobjedu odnio i u Hrvatski Sabor ušao Veljko Kajtazi. U nastavku donosimo službene rezultate za ovu grupu nacionalnih manjina:
 5. Kandidat: VELJKO KAJTAZI 3.745 glasova
  Predlagatelj: SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA” – SRRH
  “KALI SARA”
 6. Kandidat: FRANJO HORVAT 673 glasa
  Predlagatelj: “UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK”
 7. Kandidat: ROBERT BOSAK 305 glasova
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 8. Kandidat: BARI AHMEDI 49 glasova
  Predlagatelj: UDRUGA TURAKA HRVATSKE – UDRUGA TURAKA

Češka i slovačka nacionalna manjina


Česi i Slovaci u birali su između dva kandidata i to između Vladimira Bileka i Ivana Komaka. 1.705 glasača je pristupilo glasovanju ,a u Sabor premoćno je otišao Vladimir Bilek s 1514 glasova. Ivan Komak prikupio je 180 glasova.

Talijanska nacionalna manjina


Talijani na izborima nisu imali dvojbu koga zaokružiti na glasačkom listiću budući da su imali samo jednog kandidata, a to je Furio Radin. Na izbore je izašlo 950 glasača, a njih 890 svoj glas je dalo Furiu Radinu, dok je 59 glasačkih listića bilo nevažećih.

Mađarska nacionalna manjina


Mađari također nisu imali puno za razmišljanje jer su i oni imali samo jednog kandidata na glasačkim listićima. Kandidat Robert Jankovics s 20807 glasova ušao je u Sabor kao predstavnik mađarske nacionalne manjine.

Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije