14. srpnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Udruge u kulturi nacionalnih manjina

3 min read

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj svoj identitet pokušavaju očuvati i putem kulturnih udruga nacionalnih manjina. Očuvanjem jezika, običaja, te tradicionalnih plesova iz svojih matičnih zemalja oplemenjuju i nove sredine u kojima sad žive. Svi pripadnici nacionalnih manjina teže integriranju, a ne asimilaciji, a upravo u tome im i udruge u kulturi pomažu.

Svoj identitet štite samim druženjem u tim udrugama gdje mogu razgovarati na materinjem jeziku, a kroz nešto kompleksnije stvari mogu u potpunosti sačuvati identitet kao što su ples ili književnost.

Kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina od strahovite je važnosti za očuvanje identiteta, a još je važnije za prenošenje tog nasljeđa na mlađe. Mladi sve manje se vraćaju u svoje države te postoji bojazan za gubljenje identiteta te potpuna asimilacija u većinski narod.

Savjet za nacionalne manjine

Savjet za nacionalne manjine je značajan dionih očuvanja identiteta nacionalnih manjina. Kroz svoje programe financiraju razne udruge, manifestacije i sve druge programe koje se tiču očuvanja identiteta nacionalnih manjina.

Kao jedan od najvećih financijera kulturnog amaterizma na području Republike Hrvatske neizmjerna je podrška koju čine nacionalnim manjinama. Pored toga imaju i druge programe koje sufinanciraju, a od značaja su za nacionalne manjine, a to su primjerice izdavaštvo, informiranje te manifestacije.

Programi izdavaštva koji se financiraju putem Savjeta za nacionalne manjine omogućuju čitavu lepezu zaštite identiteta. Bilo da se rade razne čitanke ili slikovnice za najmlađe, bilo da se izdaju knjige o doprinosu nacionalnih manjina u Domovinskom ratu, stručna literatura o porijeklu naroda i dr.

Udruge veterana Domovinskog rata

Primjetno je povećanje osnivanja udruga veterana Domovinskog rata pripadnika nacionalnih manjina. Udruge veterana pridonose još boljoj integraciji u društvo, a progovaraju i o doprinosu nacionalnih manjina u Domovinskom ratu. Kroz udruge veterana šira javnost doznaje relevantne informacije o pripadnicima nacionalnih manjina koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, o brojnosti kao i o postignutim rezultatima.

Kulturno umjetnička društva nacionalnih manjina

Kulturno umjetnička društva kao temelj očuvanja identiteta nacionalnih manjina imaju nemjerljiv i značajan utjecaj u ostvarenu istog. Kroz svoje djelovanje kulturno umjetnička društva obavljaju svoju zadaću, a doprinos se ostvaruje kroz kulturni amaterizam, izdavaštvo, likovne i glazbene djelatnosti. Putem KUDova šira se javnost može upoznati s običajima i tradicijom pripadnika nacionalnih manjina, a s druge strane nacionalne manjine kroz rad u KUDu mogu prezentirati svoje običaje. Razne kulturne manifestacije, izložbe i glazbene manifestacije pridonose upoznavanju šire javnosti s kulturnom baštinom drugih naroda.

Kulturno umjetnička društva svoje djelovanje temelje na članovima te se samim time i članovi češće druže te mogu razmjenjivati svoja iskustva, tradicije i običaje. Kroz druženje članova ispunjava se i komunikacija na materinjem jeziku određene nacionalne manjine.

KUDovi se najčešće financiraju iz članarina, a neke svoje programe mogu ostvariti i sredstvima iz drugih izvora. Najznačajniju ulogu svakako igra Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske koji putem Javnog poziva prikuplja programe udruga te potom odlučuje o dodjeli sredstava. Pored savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske kulturno umjetnička društva se jednim dijelom financiraju i iz lokalnih izvora; županije, gradovi i općine. Poslovično je da jedinice lokalne i regionalne samouprave rijetko ili nedostatno prate rad udruga nacionalnih manjina. To bi se u budućnosti trebalo promijeniti budući da upravo te udruge djeluju na njihovom području, a sastavljene su od članova koji i žive na tom području.

Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije