18. lipnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Premještaj Upravnog odjela za opću upravu i službenika u Zadru: Novi početak na Zrinsko-Frankopanskoj i Kralja S. Držislava

1 min read

Upravni odjel za opću upravu Zadarske zupanije započeo je  11. rujna 2023. godine sa obavljanjem poslova iz svog djelokruga rada, a koji se odnose na vođenje državnih matica, evidencije o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva, sklapanje braka i životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva, na novoj adresi u Zadru, Zrinsko – Frankopanska ulica br. 8 i Ulica Kralja S. Držislava 1. (zgrada Pošte na Relji)

Sa današnjim danom, osim spomenutih matičnih ureda  premješteni su službenici Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport te Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, a za 10-ak dana očekuje se premještaj službenika Upravnih odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove koji rade na poslovima izdavanja dokumenata poput građevinske I uporabne dozvole te srodnih dokumenata.