18. travnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Od danas u primjeni kategorizacija navijača na „rizične“ i „nerizične“

2 min read
policijska uprava zadarska

Foto: MUP

Danas je održan radni sastanak u Ravnateljstvu policije nakon godinu dana od potpisivanja i primjene Protokola o sigurnosti na utakmicama visokog rizika. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva policije i Hrvatskog nogometnog saveza, a tema je bila analiza učinaka primjene Protokola. Prema zaključcima analize, suradnja među navijačima, klubovima, HNS-om i policijom je unaprijeđena otkako je primijenjen Protokol.

U protekloj godini, sigurnosna situacija među navijačkim skupinama na utakmicama nacionalnih i međunarodnih natjecanja te utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije značajno se poboljšala. To je stvorilo dobar preduvjet za Ravnateljstvo policije i Hrvatski nogometni savez da se usklade s Rezolucijom vijeća EU broj OJ C 322 i Europskim nogometnim priručnikom.

Kao rezultat toga, donesena je odluka o novoj kategorizaciji navijača na “rizične” i “nerizične”, koja stupa na snagu od današnjeg dana. Ova odluka omogućuje policiji da organizatorima sportskih događaja pruži informacije o broju rizičnih navijača temeljem prodanih ulaznica (bez otkrivanja identiteta), kako bi se mogle prilagoditi mjere sigurnosti na stadionu, kao što su, na primjer, broj redara.

Ravnateljstvo policije temeljito je analiziralo sigurnosnu situaciju vezanu uz domaće nogometne utakmice, savjetovalo se sa sigurnosnim stručnjacima te proučilo postojeću praksu u drugim EU državama koje primjenjuju sličnu kategorizaciju navijača. Sve to ima za cilj osigurati sigurno i ugodno okruženje za sve sudionike nogometnih natjecanja.

Nova kategorizacija navijača predstavlja korak naprijed u osiguranju sigurnosti na nogometnim utakmicama. Suradnja među dionicima, primjena EU smjernica i Protokola o sigurnosti, te prilagodba mjera sigurnosti na temelju informacija o rizičnim navijačima doprinose stvaranju povoljnog okruženja za uživanje u nogometu bez narušavanja sigurnosti i reda na stadionima. Ova inicijativa Hrvatskog nogometnog saveza i Ravnateljstva policije pokazuje predanost osiguranju slobodnog i mirnog sportskog iskustva za sve.