23. travnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Građanima dostupna edukativna online brošura o obveznicama

1 min read

Nastavljajući aktivnosti u području podizanja financijskih znanja i financijske pismenosti u društvu, Hrvatska gospodarska komora je pripremila novu edukativnu brošuru pod nazivom “Što su obveznice i što je važno znati o njima“, s ciljem približavanja građanima pojama obveznice kao jednog od oblika ulaganja. 

Obveznice su dužnički vrijednosni papiri, odnosno vrsta zajma, pri kojem ulagatelji u obveznice posuđuju novčana sredstva izdavatelju (država, jedinica lokalne samouprave ili kompanija) na određeno razdoblje. Izdavatelj obveznica ulagateljima plaća kamatu (kupon) u unaprijed određenim vremenskim intervalima, najčešće jednom godišnje ili polugodišnje, i vraća glavnicu na datum dospijeća. 

Ulaganje u obveznice, zbog isplate uloženog iznosa po dospijeću, smatra se konzervativnijim oblikom ulaganja, ali one nisu štednja ni depozit te nisu pokrivene sustavom osiguranja depozita.

Dospijeće obveznica jedno je od važnijih elemenata na koje ulagatelj mora obratiti pozornost pri donošenju svoje investicijske odluke. Naime, u slučaju prodaje obveznice prije dospijeća, npr. ulagatelju hitno zatrebaju uložena sredstva, postoji rizik da neće dobiti cjelokupni uloženi iznos budući da prodajna cijena ovisi o tržišnim okolnostima u trenutku prodaje (npr. može biti manja od cijene po kojoj je obveznica kupljena).