18. travnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Službeni poziv na natječaj za izbor i imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije

3 min read

Na temelju odredbi članka 45. i članka 54. Statuta Košarkaškog saveza Zadarske županije, Izvršni odbor je na sjednici održanoj dana 06. siječnja 2022. donio sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije

I. Utvrđuje se tekst Natječaja za imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije koji glasi, cit: „Na temelju Statuta Košarkaškog saveza Zadarske županije i Odluke Izvršnog odbora Košarkaškog saveza Zadarske županije donesene na sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 06. siječnja 2022. godine, ovime Izvršni odbor Košarkaškog saveza Zadarske županije raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije

Točka 1. Raspisuje se Natječaj za izbor i imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije.

Točka 2. Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije imenuje Izvršni odbor do opoziva.

Točka 3. Kandidat za Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske Županije mora ispunjavati sljedeće uvjete: – najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje; – radno iskustvo najmanje 5 godina na rukovodećim, organizacijskim i stručnim poslovima u oblasti sporta ili djelatnostima vezanim za sport; – poznavati sustav sporta u Republici Hrvatskoj; – da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma; – prihvatiti Statut Košarkaškog saveza Zadarske Županije; – posjedovati odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti potrebite za obavljanje dužnosti tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije.

Točka 4. Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osobe podatke i kontakt podatke podnositelja (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresa), podnositelji su dužni dostaviti: – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja; – dokaz o poznavanju sustava sporta u Republici Hrvatskoj; – dokaz o radnom iskustvu najmanje 5 godina na rukovodećim, organizacijskim i stručnim poslovima u oblasti sporta ili djelatnostima vezanim za sport; – vlastoručno potpisanu izjavu kojom izjavljuje da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma, te kojom prihvaća Statut Košarkaškog saveza Zadarske Županije; – dokaz da posjeduje organizacijske i radne sposobnosti potrebite za obavljanje dužnosti tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije; – dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice) – životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz natječaja;

Točka 5. Ovaj Natječaj će se objavit na oglasnoj ploči KSZŽ u prostorima dvorane Jazine na adresi Obala kralja Tomislava 1, 23 000 Zadar i na portalu Zadar TV (https://zadar.tv/) dana 07. siječnja 2022. godine.

Točka 6. Prijave se podnose preporučeno putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga na adresu: „KOŠARKAŠKI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE, Obala kralja Tomislava 1, 23 000 Zadar“ u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor i imenovanje Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije – NE OTVARAJ“ ili osobno u pisanom obliku na protokol KOŠARKAŠKOG SAVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE na adresi Obala kralja Tomislava 1, 23 000 Zadar. Prijave na Natječaj primaju se u razdoblju 7 (sedam) dana od dana objave Natječaja.

Točka 7. O zaprimljenim prijavama odlučuje tročlana komisija potvrđena na sjednici IO 06.01.2022. godine koja će pregledati sve zaprimljene molbe natječaja za tajnika KSZŽ. Komisiju čine: 1. Marin Vrsaljko – predsjednik KSZŽ 2. Željko Žilavec – dopredsjednik KSZŽ 3. Boris Skroče – član IO KSZŽ

Točka 8. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Natječaju, te je zaprimljena u propisanom roku. Prijave koje nisu zaprimljene u propisanom roku i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati.

Točka 9. Rezultat Natječaja objavit će se na oglasnoj ploči u prostorima Košarkaškog saveza Zadarske županije na adresi Obala kralja Tomislava 1, 23 000 Zadar, na portalu Zadar TV (https://zadar.tv/) u roku 7 dana od dana donošenja Odluke Izvršnog odbora Košarkaškog saveza Zadarske županije o izboru i imenovanju Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije.

Točka 10. Prijavom na Natječaj kandidati daju suglasnost Košarkaškom savezu Zadarske županije da njihove osobne podatke prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora i imenovanja Tajnika Košarkaškog saveza Zadarske županije.

Točka 11. Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U Zadru, dana 06. siječnja 2022. godine,

MARIN VRSALJKO, v.r.

predsjednik Izvršnog odbora Košarkaškog saveza Zadarske Županije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

ten − one =