Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Dan: 8. siječnja 2022.

6 min read

GRAD ZADAR, UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT, Zadar, Narodni trg 1, OIB: 09933651854 koji, po opunomoćenju Gradonačelnika KLASA: 034-01/22-01/02,...